Re-integratieverslagWanneer er een zieke werknemer bij u in de organisatie is, dan dient u een re-integratieverslag te maken.

Wij merken vaak dat vele MKB-ers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de regelgeving, de Wet verbetering Poortwachter en het UWV re-integratieverslag, wat wel nodig is. Aangezien het niet goed bijhouden van het re-integratieverslag kan leiden tot loonsancties die kunnen oplopen tot het jaarsalaris van de werknemer, is het financieel gezien uitermate belangrijk om een UWV-proof dossier aan te leggen.

M.I.R. Advies is thuis in deze materie en kan voorkomen dat u de financiële gevolgen draagt van een niet-correct dossier.

Re-integratieverslag al nodig bij één zieke werknemer

Ook al heeft u maar één werknemer in loondienst dan kunt u in geval van ziekte met het onderstaande te maken krijgen.U heeft een (langdurig) zieke werknemer. Vanuit het UWV heeft u de verplichting om vanaf dag 1 dat uw werknemer ziek is een correct verzuimdossier aan te leggen. Indien sprake is van langdurig verzuim wordt per einde wachttijd (einde van 2 ziektejaren) het verzuimdossier overhandigd richting het UWV.

Met dit re-integratieverslag wordt de WIA-aanvraag (vroeger WAO) van uw werknemer in behandeling genomen. Het volgen van de door het UWV vastgelegde stappen is hierbij noodzakelijk om een (loon)boete van maximaal een jaarsalaris te voorkomen.

Alle informatie bij elkaar in één dossier

Wij helpen u graag op weg door alle benodigde informatie met UWV-formats zo compleet mogelijk aan te reiken. U hoeft alleen nog maar op de link te klikken om in het juiste UWV-formulier terecht te komen en in te vullen. Alle informatie komt van de UWV website en is dus correct.

Indien u onzeker bent over het invullen van de formulieren of u wilt het dossier overlaten aan een expert om gebreken daarin te voorkomen, nemen wij het traject graag van u over.

Overzichtsschema re-integratieverslag formulieren

Via bijgevoegd overzichtsschema heeft u alle benodigde informatie met (verplichte) UWV formats bij elkaar staan. Deze dient u en/of uw arbodienst samen met uw werknemer in te vullen en te ondertekenen.

Let op! Het is een vergissing dat de arbodienst alles regelt rondom het re-integratiedossier. U dient onderdelen zelf met uw werknemer in te vullen en te ondertekenen.

Als u een vervolg wilt op deze informatie en een eerste indruk wilt hebben of uw verzuimdossier er goed uitziet en UWV-proof is dan kunt u dat laten checken door MIR-advies met Check mijn Re-integratieverslag.

Invullen van het re-integratieverslag

Wanneer uw werknemer zich ziek heeft gemeld, dan is het van belang om vanaf dag 1 een dossier aan te leggen. In de praktijk komt het voor dat men er pas (veel) later achter komt dat er een voorgeschreven UWV dossier moet worden opgebouwd. Er is dan nog geen man overboord. We helpen u een inhaalslag te maken.

Formulieren voor het re-integratieverslag

Het UWV heeft eigen formulieren ontwikkeld die u dient te gebruiken. Hieronder staan alle links die u nodig heeft om direct bij de juiste formulieren terecht te komen.

Plan van aanpak WIA

Bijstelling van het Plan van aanpak WIA (optioneel)

Eerstejaarsevaluatie van het Plan van aanpak

Eindevaluatie van het Plan van aanpak

Verklaring bedrijfsarts (medische informatie)

Probleemanalyse (wordt door de bedrijfsarts aangeleverd)

Bijstellingen van de probleemanalyse (optioneel, wordt door de bedrijfsarts aangeleverd)

Actueel Oordeel bij de probleemanalyse (wordt door de bedrijfsarts aangeleverd)

Oordeel van de werknemer

Wat moet u doen naast het re-integratieverslag?

Naast het op orde hebben van de formele kant, het complete Reïntegratieverslag, dient u inhoudelijke stappen te maken en deze vast te leggen in de loop van het ziektetraject.

De nadruk ligt op het eerste spoor

De nadruk dient te liggen bij het behouden van uw werknemer binnen uw eigen bedrijf, eventueel via aangepaste taken. U dient dit inzichtelijk te maken voor het UWV. Een tip: maak regelmatig een gespreksverslag met datum aan waarin duidelijk naar voren komt wat besproken is met de werknemer. Bij de WIA-beoordeling kijkt het UWV eerst naar het goed afwerken, doorlopen van eerste spoor (= (aangepast) werk bij de eigen werkgever) voordat ze spoor 2 beoordeelt. Indien er iets misgaat in eerste spoor dan wordt in de regel door het UWV direct een loonsanctie van maximaal 1 jaarsalaris opgelegd aan de werkgever.

Tweede spoor

Als uw werknemer aan het einde van het eerste ziektejaar nog geheel of gedeeltelijk ziek is dan dient de bedrijfsarts een zogenaamde FML (=FunctieMogelijkhedenLijst) op te stellen. Vervolgens schakelt u een arbeidsdeskundige in die met u en de werknemer samen gaat kijken naar een structurele passende werkplek binnen uw bedrijf. Indien dit niet mogelijk is, dan adviseert de arbeidsdeskundige u om een tweede spoor traject op te starten (passend werk zoeken buiten uw bedrijf). Hieraan zijn extra kosten verbonden (een bedrag van 4000 euro op jaarbasis is hierin niet ongebruikelijk). Indien u besluit geen tweede spoor traject in te kopen dan is de kans zeer groot dat u een loonsanctie opgelegd krijgt!

Tweede spoor zo spoedig mogelijk inzetten

Het kan ook zijn dat vroeg in het eerste ziektejaar duidelijk is dat de zieke werknemer zijn of haar werk niet meer (ook niet aangepast) kan uitvoeren maar wel benutbare mogelijkheden heeft. Als werkgever dien je dan direct het tweede spoortraject op te starten en niet te wachten tot het einde van het eerste ziektejaar. Uiteraard zijn dan ook weer eerst een opgestelde FML (van de arbo-arts) en en inschakeling van een arbeidsdeskundige belangrijk.

Wat als het traject vast loopt?

Het kan voorkomen dat het traject vastloopt en u er met uw werknemer niet uitkomt. In dat geval kunt u, zowel als uw werknemer, contact opnemen met het UWV en daar een Deskundigenoordeel aanvragen. De uitkomst van dit oordeel kan weer richting geven aan de re-integratie. Via onderstaande link vindt u meer informatie hierover:

Aanvraag Deskundigenoordeel door werkgever

Voorkom sancties die u veel geld kunnen kosten

Het gehele traject is aan veel regels gebonden en, zoals reeds gezegd, kan het u veel geld kosten als dit traject niet goed wordt ingevuld.

Wilt u zeker weten dat u een loonsanctie voorkomt? Schakel dan een professional in die deze taken voor haar rekening neemt. Bij M.I.R. Advies hebben wij de kennis hiervoor. Voor u een geruststellende gedachte.