Tweede spoor traject

Lukt het u en de werknemer niet om gedurende het eerste ziektejaar een passende oplossing binnen uw bedrijf te vinden? Dan bent u als werkgever verplicht een tweede spoortraject te starten. Een tweede spoor traject betekent dat er wordt gekeken naar een passende oplossing buiten uw bedrijf. Zowel werkgever als werknemer zijn verplicht actief mee te werken aan het tweede spoortraject.

Doorbetaling loon bij ziekte

U bent verplicht gedurende het tweede ziektejaar van de werknemer het loon door te betalen. Meestal is dat 70% van het laatst verdiende loon maar dit kan op basis van de CAO hoger liggen. Deze verplichting loopt door tot minimaal einde wachttijd (= einde van de twee ziektejaren). Als het eerste spoor en/of het tweede spoor niet goed doorlopen is krijgt u van het UWV een loonsanctie van maximaal een jaarsalaris opgelegd. Een goed en snel verloop van het eerste en het tweede spoortraject is dus van groot belang.

M.I.R. Advies helpt uw werknemer bij het zoeken naar een andere werkgever en stoomt de werknemer klaar voor het komende sollicitatietraject, waarmee de kans wordt geoptimaliseerd dat de werknemer snel een andere functie heeft.

Flexibel, toegankelijk, mee- en vooruitdenkend

‘Onze samenwerking met Mirjam, voor zowel werkgever als werknemer, wordt als zeer prettig ervaren. Flexibel, toegankelijk, mee- en vooruitdenkend en vooral ‘down to earth’ zijn kenmerkend voor M.I.R. Advies’

Tweede spoor referentie Maya Vossebeld - Rasenberg
Rasenberg Infra
Maya Vossebeld - Medewerker HRM

Kennis van de arbeidsmarkt

Uw zieke werknemer die terechtkomt in een tweede spoortraject heeft vaak al een lange onduidelijke periode achter de rug en staat voor een onzekere toekomst. MIR-advies heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen naar passend werk en daardoor goed inzicht in de veranderende arbeidsmarkt.

Individuele begeleiding, directe betrokkenheid en persoonlijke aandacht zijn van groot belang om uw werknemer te helpen naar een baan die bij hem of haar past gedurende het tweede spoortraject. Uw werknemer staat voorop bij MIR-Advies. Er wordt daarom gezocht naar een baan die zoveel mogelijk past bij de vaardigheden en interesses van uw werknemer. Daarnaast wordt u als werkgever op regelmatige basis geïnformeerd over de vorderingen in het tweede spoortraject.

Wat biedt M.I.R. Advies ten aanzien van het tweede spoor traject?

Er wordt altijd gestart met een uitgebreide intake. Tijdens deze intake worden alle belangrijke gegevens -van werkgever en werknemer- op een rij gezet, geanalyseerd en uiteindelijk verwoord in een Plan van Aanpak of Trajectplan.

De situatie, vaardigheden, capaciteiten en interesses van uw werknemer vormen een belangrijke rol in de analyse van gegevens. Uiteindelijk staan in het trajectplan de stappen beschreven die genomen worden om uw werknemer te begeleiden naar ander passend werk bij de andere werkgever.

Aandacht voor de inhoud van het re-integratieverslag

Wij vinden het belangrijk om het maximale uit een spoor 2 traject te halen, aandacht te hebben voor de inhoudelijk kant van het formele re-integratieverslag. We zullen daarom meedenken met de werkgever en advies geven daar waar mogelijk.

De werkgever wordt dan ook goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het traject. Daarnaast wordt de werkgever geïnformeerd over regels op het gebied van ontslagrecht en WIA-faciliteiten.

Trajectplan

Een uitgebreide intake is de basis van een goed Trajectplan. We brengen alle belangrijke gegevens in kaart. Deze gegevens worden geanalyseerd en geformuleerd in een persoonlijk Trajectplan.

Onderdelen die in het Trajectplan zijn opgenomen:

  • Beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie
  • Beroepskeuze onderzoek
  • Sollicitatie-instructie
  • Inlogaccount op een matchingstool
  • Sollicitatiebegeleiding
  • Jobscreening
  • Jobhunting (MIR Advies maakt gebruik van haar netwerk om aanbodgericht de kandidaat voor te stellen bij een werkgever)
  • Arbeidsbemiddeling
  • Plaatsing en nazorg (regelen en begeleiden van een eventuele plaatsing en het volgen van de werknemer tot einde wachttijd)

Indien meer nodig is kan in overleg ter ondersteuning, een professional ingeschakeld worden zoals fysiotherapeut, psycholoog of consulent vitaliteit en leefstijl.

Hoe wordt spoor 2 uitgevoerd?

Per 2 weken spreken wij de (zieke) werknemer. We kijken naar de ontwikkeling van de belastbaarheid van de werknemer en vertalen deze naar passend werk.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt
De werknemer wordt in de beginfase voorbereid op de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt is dat uw werknemer in de loop van de tijd zoveel mogelijk een zelfstandige, actieve houding leert aannemen tijdens de zoektocht naar een passende functie. In het begin van het traject zal uw werknemer geleerd worden hoe en op welke manieren hij of zij kan solliciteren. Na de fase van bemiddelbaar maken voor de arbeidsmarkt zal uw werknemer zelf actief en intensief aan de slag moeten gaan.

Solliciteren
Vervolgens gaat de werknemer onder begeleiding aan de slag: solliciteren. De werknemer ontvangt een inlogaccount voor een matchingstool. Deze matchingstool is een verzameltool van alle actuele vacatures in Nederland, inclusief sites van werkgevers zelf. Op deze manier kan uw werknemer snel reageren op vacatures.

Daarbij ontvangt hij tips en adviezen over het schrijven van sollicitatiebrieven en hoe hij of zij daarin kan opvallen en zich kan onderscheiden t.o.v. andere sollicitanten.

Open sollicitaties
Daarnaast wordt geleerd om open sollicitaties te verrichten (uw werknemer leert bedrijven te benaderen waar nog geen vacature open staat). De verrichtte sollicitaties worden systematisch met afloop bijgehouden. Dit schematisch overzicht heeft u straks nodig als de werknemer een WIA aanvraagt.

Social media
In deze tijd is het solliciteren via social media gewoon geworden. Uw werknemer wordt geleerd hoe hij social media kan inzetten om zijn beschikbaarheid kenbaar te maken en hoe hij of zij kan reageren op vacatures die via dit medium bekend zijn gemaakt.

Uw werknemer wordt in deze fasen vooral ondersteund en begeleid in het solliciteren zodat de kans op ander werk zo groot mogelijk is.

Informatie delen oude werkgever en nieuwe werkgever

U als oude werkgever wordt goed geïnformeerd over de voortgang van het tweede spoortraject. U wordt geïnformeerd over bijkomende wet- en regelgeving zoals arbeids- en ontslagrecht.

De nieuwe werkgever wordt geïnformeerd over de geschiktheid van uw werknemer. Ook het informeren van de nieuwe werkgever over de WIA- faciliteiten (subsidiemogelijkheden) is hiervan een onderdeel.

Snelle en effectieve resultaten

Alle betrokken partijen hebben steeds met dezelfde contactpersoon/coach/begeleider te maken. Dit is niet alleen prettig voor de vertrouwensband, het werkt ook snel en effectief.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op.

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net