Laten uw werknemers kort frequent verzuim zien?

Doe de individuele verzuimscan!


Doel van de verzuimscan:

Verzuimscan ziekteverzuimFrequent (kort) verzuim van medewerkers is niet alleen een kostenpost maar levert ook vaak organisatorische problemen en ergernis op. Oorzaken van frequent ziekteverzuim kunnen divers zijn. Medische problematiek ligt voor de hand, maar ook de belasting en de sociale omstandigheden van het werk kunnen een rol spelen alsmede gebeurtenissen in de privé situatie.

Het doel van de individuele verzuimscan is het opsporen van de oorzaken van frequent verzuim en het voorstellen van adequate interventies.

Werkwijze:

 • Er wordt een selectie gemaakt van medewerkers die in de afgelopen 12 maanden zich meer dan drie keer ziek gemeld hebben.
 • Deze medewerkers worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarin begonnen wordt met bewustmaking. Vaak zijn medewerkers zich niet bewust van het aantal keren dat ze zich ziek gemeld hebben. Ook wordt met de medewerkers besproken wat de kosten en de andere negatieve consequenties zijn van hun ziekteverzuim.
 • Vervolgens wordt door middel van een gestructureerd interview nagegaan wat de redenen zijn van het ziekteverzuim en op basis hiervan worden afspraken gemaakt met de medewerker en/of interventies voorgesteld.
 • Belangrijk is dat een en ander follow up krijgt door 12 maanden later opnieuw te bezien wat het ziekteverzuim van de betreffende medewerkers is en afhankelijk daarvan eventueel nieuwe verzuimgesprekken in te plannen.

Interventies:

Een aantal voorbeelden van in te zetten interventies zijn:

 • Bij overbelasting van de medewerker kan door een arbeidsdeskundige gekeken worden naar aanpassingsmogelijkheden in het werk of naar ander werk.
 • Als er binnen de eigen organisatie geen passende mogelijkheden zijn kan outplacement worden voorgesteld.
 • Bij vage of psychische klachten kan een arbeidspsychologisch onderzoek aan de orde zijn.
 • Als er sprake is van conflicten kan de inzet van een mediator aan de orde zijn.
 • Bij problemen in de privé sfeer is wellicht de inzet van maatschappelijk werk of schuldsanering zinvol.

Wat levert de verzuimscan u, als werkgever, op?

 • Sneller duidelijkheid over het frequent verzuim
 • Snelle gerichte aanpak waardoor sneller resultaat
 • Reductie op langdurig verzuim
 • Kostenbesparing
 • Werknemer die vaker op de werkplek aanwezig is; een meer vitale werknemer
 • Meer productiviteit van de werknemer
 • Minder werkdruk voor de andere collega’s doordat het werk niet overgenomen hoeft te worden

Achtergrond MIR Advies:

 • Ruim 15 jaar ervaring met begeleiding kort en langdurig zieken, in het bijzonder werknemers met psychische klachten
 • Regionaal breed netwerk van werkgevers, professionals met verschillende disciplines en UWV
 • Onderzoeken worden volgens de richtlijnen NLP uitgevoerd
 • No-nonsense aanpak
 • Er wordt gedacht in kansen
 • Trajecten zijn reeds met succes verzorgd voor bekende grotere werkgevers en kleinere MKB-bedrijven zoals: Van Oord, Strukton, Mammoet, Palier, Rasenberg, Brabotech, Tommy Teleshopping en nog vele anderen
 • Gedegen scholingsachtergrond

Heeft u behoefte aan vrijblijvend advies over wat de verzuimscan voor uw bedrijf kan betekenen, neem dan gerust contact op.