Werkfit maken van cliënten met psychische problematiek

Als samenwerkingspartners begeleiden re-integratiebedrijf MIR-Advies te Breda en Arbeidspsychologisch Advies (APA) te ‘s-Hertogenbosch cliënten van UWV, bij wie sprake is van psychische problematiek, richting de arbeidsmarkt.

Maatwerk, individuele aanpak en voldoende aandacht voor de cliënt zijn kernpunten bij onze gezamenlijke en multidisciplinaire begeleiding van cliënten. In het ene geval zal er, afhankelijk van de problematiek, meer nadruk liggen op het verbeteren van persoonlijke vaardigheden en effectiviteit, terwijl in andere gevallen de keuze en het verwerven van de passend beroep centraal zal staan.

MIR-Advies

MIR-Advies is hoofdaannemer van het WerkFit-contract en beschikt als re-integratiebureau over de expertise om de arbeidsmarktpositie van cliënten in beeld te brengen die past bij de belastbaarheid, de bekwaamheden en de interesses van de cliënt. Ook met het versterken van de werknemers- en sollicitatie-vaardigheden heeft MIR-Advies ruime ervaring, onder meer door het regelen en begeleiden van werkervaringsplaatsen en stages.

APA

APA levert ten behoeve van het WerkFit-contract specifieke ondersteunende diensten. APA beschikt over arbeids- en loopbaanpsychologen die nagaan wat cliënten nodig hebben om werkfit te worden, waarbij er tevens aandacht zal zijn voor capaciteiten en kwaliteiten. Ook specifieke coaching kan door de psychologen van APA verzorgd worden onder meer ter versterking van de persoonlijke effectiviteit en de cognitieve vaardigheden.

Wij zijn aangesloten bij “Het Coachhuis” en hebben daardoor oproeplocaties in alle grote gemeenten in Brabant.

Contact:

Mirjam Barkmeijer van MIR-Advies
M: 06 26 77 67 38
W: www.mir-advies.nl

Henk van den Heuvel van APA
M: 06 20 40 05 14
W: www.apa.nl

Aanmeldingen via: [email protected]

Download hier de brochure