WIA begeleidingOok al heeft u maar één werknemer in loondienst, wanneer deze werknemer ziek wordt, krijgt u te maken met wet- en regelgeving die correct uitgevoerd moet worden. Vaak maakt men de denkfout dat de arbodienst alles wel regelt. Dit is niet het geval! Er wordt van u verwacht dat u, als werkgever, de touwtjes goed in handen heeft.

U bent ervoor verantwoordelijk dat de juiste stappen op het juiste moment worden genomen. En dat alle communicatie met de betrokken partijen, zoals werknemer, arbodienst/casemanagementbureau, bedrijfsarts, re-integratiebureau en andere behandelaars, in het dossier worden vastgelegd.

Een niet-correct dossier kan een loonsanctie betekenen!

Als u geen correct dossier aanlegt dan ligt een loonsanctie van het UWV op de loer. Deze boete kan oplopen tot maximaal een jaarsalaris van uw werknemer. En het UWV kijkt scherp naar de dingen die u te verwijten vallen.

De werkgever is de eindverantwoordelijke voor de volledigheid van het re-integratiedossier dat uiteindelijk richting UWV gaat voor de Poortwachterstoets. M.I.R. Advies is uitstekend op de hoogte van alle regels waaraan u dient te voldoen en biedt ondersteuning bij dit gehele proces en bij het aanleggen van een goed re-integratieverslag.

Voor u een geruststellend idee.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ontzorgen? Neem gerust contact met ons op.

‘Contacten met medewerkers lopen beter en MIR-Advies ontzorgt ons

BLogo re-integratie klant Spectatorij arbeidsconflicten is het vaak lastig om zelf nog efficiënt ‘de schade’ te beperken. Uitbesteden was voor mij een logisch gevolg daarvan. Maar wie laat je nu zoiets doen? Vele bedrijven vragen torenhoge basis fee’s met leuke verrassingen achteraf in de vorm van ‘meer-werk’.

Via mijn netwerk kwam ik gelukkig in contact met MIR Advies. Geen moeilijke constructies waarbij je vooraf niet weet wat je achteraf moet betalen; gewoon één maandelijkse fee, all-in.

MIR Advies is flexibel en kundig, gemakkelijk via 06 bereikbaar (of belt altijd terug!) en vooral ook zuiver. Helaas hoor ik als werkgever niet altijd het meest gewenste antwoord, maar wel het antwoord volgens de Nederlandse wet. Helder en Duidelijk.

Contacten met medewerkers lopen beter en het ontzorgt ook, zodat wij ons kunnen richten op onze corebusiness i.p.v. ons intern te laten afleiden daarvan.’